Název projektu: Zpracování vína_AGROPOL Mikulov, spol. s r.o.
reg. č. projektu: 21/002/19210/564/228/002617/KFRP/001

Cílem projektu je pořízení technologie pro zpracování a výrobu vína, konkrétně pořízení čerpadla na víno. Po ukončení realizace projektu budou podpořené technologie sloužit svému účelu, tj. zajištění kvalitních výrobních podmínek vína a jeho uvádění na trh.

Realizace projektu: 2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.

 

Název projektu: Investice do zemědělského podniku_AGROPOL Mikulov, spol. s r.o.
reg. č. projektu: 21/002/19210/564/228/002612/KFRP/001

Cílem projektu je pořízení zemědělské techniky do vinic, konkrétně se jedná o pořízení rosiče. Po ukončení realizace projektu bude podpořená zemědělská technika používána ke svému účelu, tj. pro zefektivnění práce ve vinicích, sklizně a k zajištění vyšší produkce.

Realizace projektu: 2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.